Hôm nay thứ tư, 02-12-2020

📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Nam Hôm nay lúc 16:14', còn 2 giờ 12 phút 55" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Trung Hôm nay lúc 17:14', còn 3 giờ 12 phút 56" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Bắc & Điện Toán Hôm nay lúc 18:00', còn 3 giờ 58 phút 56" nữa.
TỉnhKí hiệuNgàyGiải ĐBGiải NhấtGiải HaiGiải BaGiải TưGiải NămGiải SáuGiải BảyGiải Tám