Hôm nay thứ bảy, 28-11-2020

📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Nam Hôm nay lúc 16:14', còn 7 giờ 31 phút 23" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Trung Hôm nay lúc 17:14', còn 8 giờ 31 phút 24" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Bắc & Điện Toán Hôm nay lúc 18:00', còn 9 giờ 17 phút 24" nữa.
TỉnhKí hiệuNgàyGiải ĐBGiải NhấtGiải HaiGiải BaGiải TưGiải NămGiải SáuGiải BảyGiải Tám