Hôm nay thứ năm, 21-01-2021

📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Nam Hôm nay lúc 16:14', còn 14 giờ 12 phút 52" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Trung Hôm nay lúc 17:14', còn 15 giờ 12 phút 53" nữa. 📢📢📢 Đang chờ xổ số Miền Bắc & Điện Toán Hôm nay lúc 18:00', còn 15 giờ 58 phút 53" nữa.
TỉnhKí hiệuNgàyGiải ĐBGiải NhấtGiải HaiGiải BaGiải TưGiải NămGiải SáuGiải BảyGiải Tám